مقایسه
هیچ موردی جهت نمایش وجود ندارد
مشاهده لیست مقایسه
سبد خرید

جمع هزینه خرید : 0 ریال

رفتن به سبد خرید

پروتکل ها

 

  ماشین سازی:                                                                                                  کود : 
- دانش فنی ساخت ماشین آلات                                                                            - دانش فنی تولید انواع کود جامد و مایع
- دستیابی به دانش ساخت دستگاه سنتر پیوت                                                         - دانش فنی تولید کود   
 اسیدسیتریک:                                                                                                  باغ گستر :                                                                         
- دانش فنی تولید گونه سوش اسپرژیلوس نایجر                                                       - احداث باغات مدرن تغذیه و هرس
- دانش ساخت کارخانه اسید سیتریک                                                                       خوراک و دام :                    
تحقیقات:                                                                                                           - دانش فنی جیره نویسی خوراک و دام , طیور                             
- دانش فنی در خاکشناسی                                                                                     کارخانه قند :                                                                         - دانش فنی راه اندازی دستگاه بوجاری و بذور                                                            -  دانش فنی ساخت کارخانه قند
- دانش فنی بهنژادی محصولات                                                                               کشت بافت : 
- دانش فنی اجرای طرح های آزمایشات کشاورزی                                                        - دانش فنی تکثیر درون شیشه ای انواع پایه های درختان میوه
 - دانش فنی تولید بذور                                                                                              ucb1، گردو رقم چندلر و ...
 - دانش فنی آزمایشات آب 
-دانش فنی در زمینه گیاه پزشکی